Saterdag 6 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.” (Heb‬ ‭12:14‬)

Om oor te gesels:
Hierdie week se fokus van die Onse Vader het ons laat nadink en bid oor God se heiligheid. Nie alleen is Hy heilig om aanbid te word nie. Sy Naam is bo alle name en wanneer ons Hom aanspreek op een van Sy name, verklaar ons Wie Hy werlik is.

As volgelinge van Jesus heilig ons ook Sy naam wanneer ons heilig lewe. Hebreërs 12 herinner ons dat wanneer ons heilig lewe en daarmee saam in vrede met alle mense leef, is ons besig om vir almal om ons die Here te wys. Ons help die bede waar maak as ons heilig lewe, want dan word God se Naam geheilig.

  • Wat het jy hierdie week van God se heiligheid geleer?
  • Wat kan jy doen sodat mense om jou die Here sal sien?

Gebed
Hemelse Vader, Vredevors en Verlosser, laat U Naam vandag geheilig word. Mag ek deur woord en daad U Naam heilig, sodat ek en ander U kan sien. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram