Saterdag 6 November

Lukas 23:44-47
Dit was al omtrent twaalfuur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot drie-uur geduur; die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: “Hierdie man was werklik onskuldig.”
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Ons het hierdie week nagedink oor dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor God wat nie aan emosies of omstandighede gekoppel is nie. ‘n Lewe wat anders lyk, soos Paulus s’n, juis omdat ons dankbaar is teenoor God. Daar is seker nie iets om meer voor dankbaar te wees as Christus se kruisdood nie. Sy sterwe en opstanding wat nuwe betekenis vir die wêreld en vir ons persoonlik inhou.

Neem ‘n oomblik van stilte.

  • Neem ‘n oombik om te dink oor wat Jesus se kruisdood en opstanding vir jou persoonlik beteken.
  • Wat beteken dit vir ander mense en die wêreld?

Wat kan jou help om meer gereeld aan hierdié verlossing te dink en vanuit dankbaarheid daarop te reageer? Te reageer met jou hele lewe as oorgawe aan God, want God het homself gegee.

Gebed
Here, dankie vir kruis. Vir ons verlossing en dat dit juis ons lewe ‘n ander tipe betekenis gee. Help my om meer gereeld te dink aan hierdie besonderse liefdesdaad wat U vir ons en die wêreld gedoen het. Ek bevestig weer vanoggend my dankbaarheid en wil my lewe daarvolgens inrig. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram