Saterdag 7 Augustus

Filippense 1:20-21
Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Paulus deel sy hart met die gemeente in Filippi. Hy is dankbaar vir wat hulle doen. Hy bid gereeld vir hulle en in alle opregtheid volg hy Jesus in moeilike omstandighede. Terwyl dit met hom swaar gaan, verklaar hy sy begeerte om steeds oor niks skaam hoef te wees nie. Hy volg Jesus al vra dit wat.

Hy gee dan sy lewensleuse: “want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” Hierdie is nie ’n maklike antwoord op die moeilike lewe nie. Nee, hy weet dat Christus by hom is en dat niks hom van Jesus se liefde en goedheid sal skei nie, selfs nie eers die dood nie. Daarom kan hy sê dat die dood vir hom ’n wins sal wees wanneer hy sterf.

Paulus se deurleefde volg van Jesus is vir ons ’n aansporing. Sy vreugde is nie afhanklik van sy omstandighede nie. Sy vreugde is in die wete dat hy aan Christus behoort. In ’n tyd van verlies wat ons elkeen beleef, bemoedig Paulus se woorde ons. Ons kan weet dat of ons lewe of ons sterwe ons aan die Here behoort.

  • Wat ervaar jy as jy aan hierdie woorde van Paulus dink?
  • Wat is jou lewensleuse? Kan jy hierdie woorde saam met Paulus verklaar?

Gebed
Here Jesus, U is my lewe! Ek kan nie sonder U lewe nie, al probeer ek soms dit op my eie doen. Ek kom bid vandag opnuut weer dat hierdie woorde van Paulus my aanmoedig om U te bly volg, ten spyte van my omstandighede. Mag ek agter U bly aanstap dat ek my ook nie oor iets hoef te skaam nie. Dankie dat niks my van U liefde kan skei nie. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram