Saterdag 7 Oktober 2023

Handelinge 17:22-25
Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: “Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook ‘n altaar gekry waarop geskrywe staan: ‘Aan ‘n onbekende god.’ “Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, Hý is die Here van hemel en aarde, en Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee.

Om oor te gesels en te dink
Paulus praat met die mense in Atene en sê dat hulle afgestomp geraak het om in verwondering te leef. Hulle het God nie raak gesien nie. Hulle het gedink dat hulle sonder Hom kan leef. Tog wys Paulus hulle daarop dat die kuns van die lewe is om in verwondering te leef. Hy is die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat vir ons die lewe gee. Hy is die Een deur wie ons lewe en alles ontvang.
Laat ons nie ook in die strik trap om “comfortably numb” te wees en alles om ons mis nie.
Kom ons maak dit ’n gewoonte om in verwondering te leef en alles wat ons raak sien, beter en duideliker te kan sien. Ons kan in dankbaarheid hierdie verwondering ervaar.

Gebed
Here, ek wil altyd in verwondering leef. Laat ek nie mis dat U die Een is wat die Begin en Einde van alles is nie. U is die Een wat lewe gee. Alles wat ek ontvang kom van U af. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram