Saterdag 9 Julie 2022

Psalm 139:23-24
Deurgrond my, o God, deurgrond my hart,
ondersoek my, sien tog my onrus raak.
Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie
en lei my op die beproefde pad!

Om oor te gesels of dink:
Alhoewel God reeds alles van ons weet en waarskynlik bewus is van ons toekomstige keuses, kan (en dalk moet) ons steeds God se leiding vra. Ons kan God vra om ons harte en intensies vir bepaalde keuses te ondersoek. Ons kan God se leiding op beproefde paaie vra. Watter leiding het jy tans in jou lewe nodig? Watter intensies het jy tans wat dalk juis by God getoets moet word?

Gebed
Here, lei my op U lewenspad. Help my om my eie onrus raak te sien en bewus te raak van U teenwoordigheid en leiding. Deurgronnd vandag my hart en ontbloot my intensies en beweegredes. Ek wil U hartklop hoor en volgens U weƫ wandel.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram