Vrydag 1 April 2022

Stilstaan Oomblikke – Op pad na die Kruis

Teksvers:
50Maar Jesus sê vir hom: “Vriend, doen wat jy gekom het om te doen!” (Matteus 26:50)

Identifiseer:
-Judas het nie vir Jesus verraai deur vals aantygings teen Hom te bring nie. Judas het vir die Skrifgeleerdes die waarheid oor Jesus gaan vertel.
-Hy het gaan getuig oor wie Jesus was. Die uiteinde was dat dit Jesus in gevaar geplaas het. In plaas van haat, kom Jesus met liefde.
-Hoe dink jy sou Judas se belewenis gewees het om liefde te ontvang, eerder as haat?

Oriënteer:
-In sommige omstandighede moet ons die waarheid praat en kan dit ons of ander in baie slegte omstandighede plaas. Soms gebeur dit sonder dat ons die intensie het om iemand te na te kom.
-Hoe sou dit wees as jy met liefde ontvang word, eerder as vermanings, aantygings of skelwoorde?

Bely:
-In verhoudings vra ons soms dat ons vir mekaar beskerm of geheime hou. Wanneer die waarheid uit kom, is ons vir mekaar kwaad.
-Is daar geleenthede waar dit gebeur het? Moet jy gaan om verskoning vra dat jy iemand in so ‘n posisie geplaas het?

Bid:
Here, ek benodig soms meer liefde en genade. Soms moet ek meer liefde en genade gee. Help my met albei asseblief.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram