Vrydag 1 Oktober

Johannes 15:7-10
As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.”
Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.

Om oor te gesels en dink:
As ons deel van die wingerdstok is, kan ons vrug dra. Wanneer ons erns maak om in Jesus te bly en Sy woorde in ons, kan ons groei. Dit word sigbaar in ons liefde vir God en liefde vir mense om ons.
Jesus verseker ons van Sy liefde vir ons en moedig ons aan om in Sy liefde te bly. Wanneer ons in Hom bly, kan ons vrug dra. Paulus herinner ons in Galasiërs 5:22-23 wat die vrug van die Gees is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
Hierdie vrug word meer sigbaar soos ons groei en in Jesus bly.

  • Hoe kan ek vandag meer vrug dra?
  • In watter aspek van die vrug van die Gees het jy van die Here nodig om te groei?

Gebed
Here Jesus, dankie vir U liefde vir my. Dankie dat U in my bly en ek in U kan bly. Mag ek vandag meer vrug dra. Mag ek vir iemand vandag U liefde deel. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram