Vrydag 10 Junie 2022

2 Petrus 1:8
As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.

Om oor te gesels of dink
Hierdie geloofsgroei waarvan Petrus praat is nie ’n eenmalige gebeurtenis nie, maar ’n langdurige en aanhoudende proses. Dis is soos tee wat al hoe sterker en geuriger word, hoe langer die teesakkie in die water is. Tee is nie tee as die teesakkie af en toe in water gesit word nie.
Net so moet ons toeneem in ons geloof, sodat ander mense die vrug in ons lewe kan sien. Soos ons Jesus Christus beter leer ken, leef ons anders. Of soos ons in die Geloofsfamilie sê: “Ontdek en leef Christus”
Skep moed en laat toe dat Jesus jou al meer verander. Dit bly ’n lewenslange proses. Hy is nooit klaar met ons nie.

Gebed
Here Jesus, dankie ek U kan ken. Dankie dat U liefde altyd daar is. Help my om vrug te dra en U liefde vir almal om my wys. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram