Vrydag 12 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Die Onse Vader verander ons gebedslewe.

Dit leer ons hoe om te bid; nie net vir alles wat in die toekoms vir ons wag nie, maar ook vir die hier en nou. Hierdie gebed kan as’t ware beskou word as ’n visie vir die toekoms, sowel as ’n gewilligheid van ons af om onsself te onderwerp aan die koninkryk van God terwyl ons hier op aarde leef.

Terwyl jy bid dat die koninkryk in sy volheid realiseer, breek die koninkryk vandag deur in jou wêreld; in jou gemeenskap, in jou familie, in jou kerk, in jou hart. Dit is ’n gebed wat maak dat die kerk ’n venster na die koninkryk word; ’n plek waar die waardes en etiek van die koninkryk ten toon gestel kan word, ’n familie wat bestaan uit ambassadeurs vir Jesus self!

Elke keer wat ons hierdie gebed bid, en spesifiek hierdie sin/vers van die gebed bestaan die moontlikheid dat iets ten goede in ons lewens gaan verander. Ons sal anders praat met mense, ons sal anders die kar bestuur, ons sal anders reageer op kritiek, ons sal ons bydrae tot ons gesin in ’n ander lig sien, ons sal verander word deur die werk van die Heilige Gees in ons. Ons sal lewende voorbeelde van die goeie nuus word.

Om oor te dink:

  • As iemand vanoggend jou lewe in oënskou neem, tot watter mate sal dit ’n venster vir die koninkryk wees?
  • Waar in jou lewe het jy verandering nodig, verandering wat ten goede sal wees vir jou en ander?
  • Met wie kan jy vandag hierdie twee antwoorde deel wat saam met jou hiervoor kan bid?

“This is a grand mark of a Christian, not merely a life of morality, a life of integrity, a life of holiness, but a life of all these in connection with Christ.” C.H. Spurgeon

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram