Vrydag 14 Januarie

Markus 2:1-12
1Toe Jesus ná ‘n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat Hy by die huis is. 2Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. 3Daar kom toe mense wat ‘n verlamde man na Hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. 4Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant Hom oop, en nadat hulle ‘n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. 5Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: “Vriend, jou sondes word vergewe!” 6Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra: 7“Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik! Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?” 8Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulleself so redeneer. Hy sê toe vir hulle: “Wat redeneer julle by julleself hieroor? 9Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: ‘Jou sondes word vergewe’, of om te sê: ‘Staan op, vat jou draagbaar en loop’? 10Maar Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe.” Hy sê toe vir die verlamde man: 11“Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe.” 12Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: “So iets het ons nog nooit gesien nie!”

Om oor te gesels of te dink:

  • Terwyl al die mense opgewonde is oor Jesus se dade en God daarvoor eer, is dit die Skrifgeleerdes wat daardeur geïntimideerd is. Ons sien later in die Paas gebeure dat hulle verantwoordelik is vir Jesus se dood. Hulle het nie gerus totdat hulle wees herstel is as die outoriteit as dit kom by geloofsake nie. Waarom dink jy is dit so moeilik vir die Skrifgeleerdes om Jesus te aanvaar as die een wat God gestuur het? Waarom vrees hulle Hom? Waarom is hulle in opstand teen Hom?
  • Is daar dinge, mense en situasies wat jy self ook vrees? Is daar dinge, mense en situasies waarteen jy ook in opstand kom? Wil God jou dalk iets leer deur hierdie mense, dinge en situasies? Vra dat die Here vir jou wysheid gee en leiding bied hier. Meer van God se wil en minder van jou eie.
  • Dink na oor die teenspoed wat jy as volgeling van Jesus beleef. Wat is vir jou swaar? Hoe hanteer jy dit? Hoe hou jy aan om Jesus te volg self al is mense, dinge en situasies teen jou gekant?

Gebed:
Here, ek bid vandag vir meer deernis.
Here, ek bid vandag vir meer liefde.
Here, ek bid vandag vir meer genade.
Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram