Vrydag 14 Oktober 2022

Lukas 10:29-31
Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: “Toe ‘n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. Dit gebeur toe dat daar ‘n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook ‘n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby.”

Om oor te gesels of te dink:
Wie is jou naaste? Hoe dink jy oor die mense wat in jou omgewing saam met jou leef? In hierdie teks kan daar verskillende redes gegee word waarom die priester en Leviet nie gestop het om te help nie. Die punt is dat daar iemand was wat hulp benodig het en mense het hom gesien en verby beweeg. Ons kan soms ook so met ons gasvryheid omgaan. Ons gee graag of tree gasvry op teenoor die wat ons dink dit ‘verdien’. Gasvryheid kan tog nie beperk word tot wie ons dink dit ‘verdien’ nie. Nee, ons hele ‘dorp’ se eer is ook op die spel soos die verhaal van die gasheer en buurman wanneer ń gas in die middel van die nag opdaag. Nie net ons geloofsfamilie se eer nie, maar die Kerk in die breë.

Gebed:
Here, help my om my Christenskap so uit te leef dat ander kan weet dat U is die Here. Vir alle mense. En dat U mense soos ons wil gebruik om ‘n verskil in hierdie wêreld te maak. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram