Vrydag 15 Oktober

Prediker 12:1-2
Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê: “Ek het daar niks aan nie.” 2Dit is die tyd wanneer die son donker sal word…

Om oor te gesels en dink:
Prediker moedig ons aan om aan God te dink as deel van die geheim van die lewe. Die manier waaroor ek oor God dink, bepaal hoe ons lewe. As ons dink dat God ver is en nie eintelik veel vir ons omgee nie, dan kan ons leef asof Hy nie daar is nie. Maar as ons aan God dink en weet Hy is by ons en betrokke in ons lewens as Skepper en Herskepper, dan leef ons anders. God as Skepper is juis by ons en Sy liefde vir ons is elke dag nuuut.
Prediker herinner ons dat ons dit so gou as moontlik in ons lewens moet besef, want soos ons ouer word kan ons anders daaroor dink. Hy beskryf in Prediker 12:2-8 in mooi beelde wat dit beteken om ouer te word. Al verander die lewe en mens ouer word, hou steeds rekening met God.

  • Hoe dink ek oor God as Skepper?
  • Ervaar jy God as ver? Of ervaar jy Hom as naby en betrokke in jou lewe?

Gebed
Here God, U wat die Skepper van die heelal is. Dankie dat U met my moeite maak en by my is. Dankie dat ek vandag ook vir U kan gee, of ek oud is of jonk is. Mag ek vandag beleef hoe U my ook herskep. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram