Vrydag, 16 Julie

Leef in Waarheid – Geanker in gawes

Efesiërs 4:9-16
9Hierdie uitdrukking: “Hy het opgevaar”, veronderstel tog dat Hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. 10Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. 11En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. 12Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. 13So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. 14Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. 15Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, 16en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.

Om oor te gesels of te dink:

  • Vandag se teksgedeelte fokus daarop dat Jesus aarde toe gekom het en ons nie alleen gelos het nie. Dit fokus op die feit dat Jesus die Gees van die Waarheid vir ons gelos het en aan elkeen van ons gawes gelos het het sodat die Geloofsfamilie opgebou kan word in liefde. Ons is daar om mekaar te help, mekaar te ondersteun, mekaar beter te maak. Dit kan slegs plaasvind wanneer ons geanker bly in Waarheid, ons verhouding met Jesus. Een van die produkte daarvan is die vrug wat ons dra, naamlik liefde. Mense sal dit in ons lewens kan sien deur die liefde wat ons ook vir mekaar het.
  • Watter gawes het die Here vir jou gegee? Hoe versterk jy die Geloofsfamilie? Hoe dien jy die Geloofsfamilie in liefde? Hoe help jy die Geloofsfamilie om in waarheid te wandel? Deel jou hart met die Here oor jou spesifieke rol binne die Geloofsfamilie.
  • Wat is liefde? Hoe lyk liefde vir jou? Hoe lyk liefde binne ‘n Geloofsfamilie? Hoe lyk waarheid wat in liefde geleef word? Hoe lyk dit wanneer JY waarheid in liefde leef waar JY is? Sou jou buurman of die kassier in die winkel jou liefde vir die Waarheid kan sien? Deel jou hart met die Here.
  • Hoe lyk jou Geloofsfamilie se liefde vir die Waarheid en vir mekaar anders as die van die wêreld sin? Indien die Geloofsfamilie vandag weggeneem sou word, sou daar ‘n behoefte vir hulle wees? Hoe sou jy die deel van die Geloofsfamilie word, wat mense in die buurt sou mis, indien jy nie meer daar sou wees nie? Dink oor hoe jou getuienis ‘n verskil kan maak in die liefde wat jy leef.

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram