Vrydag 18 Februarie

Lukas 18:1-8
Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: “In ‘n sekere stad was daar ‘n regter wat geen eerbied vir God of agting vir ‘n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het ‘n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: ‘Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.’ ‘n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan ‘n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog.” Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?”

Om oor te gesels en dink:
Jesus vertel later nog ’n gelykenis oor gebed. Die klem is op aanhoudende gebed en om in afhanklikheid te leef. Ons moet nie moedeloos word deur te dink dat God nie na ons luister nie. As selfs ’n onregverdige regter oortuig kan word, soveel te meer sal ons liefdevolle Vader na ons luister. Die belofte van die gelykenis is dat die Vader ons hoor en sal help, en gou ook.
Aanhoudende gebed is ook om tyd saam met die Here te spandeer en te groei in ons verhouding met Hom. Dit is om te luister en te weet dat God ook luister. Laat ons nie moedeloos word om op te hou bid nie.
Bid vandag vir iemand wat jy dalk al op moed opgegee het. Vra weer vir die Here om jou te help om te volhard in gebed en so te groei in ons geloof.

Gebed
Here, ek wil soms moedeloos word en dink dat U nie luister nie. Dankie dat ek soos hierdie weduwee kan aanhou vra en weet dat sal help en gou ook. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram