Vrydag, 2 Julie

Wees soos Jesus – Loop anders.

Matteus 14:24-32
24Die skuit was reeds ‘n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor. 25Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. 26Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: “Dis ‘n spook!” Van angs het hulle hard begin skreeu. 27Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.” 28Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.” 29“Kom!” sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. 30Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” 31Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?” 32Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. 33Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: “U is waarlik die Seun van God.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Na die vermeerdering van brood bly Jesus agter om te bid. Vroeg die oggend kom die wind op en is die dissipels in die skuit bang. Jesus kom aangestap op die water. Jesus is nie bang nie, want Sy oë is op God gefokus. Sy geloof in Sy verhouding met die Skepper. Die golwe en sy vrese geniet nie Sy aandag nie. Jesus loop met sekerheid en doelgerigtheid. Petrus begin baie dieselfde manier loop. So gefokus op Jesus, doelgerig en seker. Maar vir ‘n oomblik neem hy sy oë weg van Jesus en sien die grootte van die golwe. En vrees en bekommernisse kry ‘n kans om ‘n struikelblok te word.
  • Hoe loop jy? Loop jy doelgerig en met sekerheid omdat jou oë gefokus is op Jesus? Of is dit vir jou nog steeds te moeilik om uit die skuit te klim? Het jy al ‘n klompie treë gegee maar net vir ‘n oomblik jou oë op jou struikelblokke laat rus? Deel jou hart met die Here.
  • Die wêreld gee vir ons soveel geleenthede en verskonings om nie met sekerheid en doelgerigtheid te loop soos Jesus nie. Om ons fokus eerder op die golwe te plaas. Die ongelooflike goeie nuus is, dat daar ongelooflike groot genade vir elkeen van ons is. Dat Jesus na elkeen van ons kom en ons gryp en ons red. Hy gee vir ons die kans om weer ons voete te vind sodat ons weer soos Hy kan begin stap. Watter treë wil jy vandag begin neem in geloof?
  • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy loop? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram