Vrydag 20 November

Daniël 5:1-12

11 Daar is ‘n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos dié van die gode. U voorganger, koning Nebukadnesar self, het hom aangestel as hoof van die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders. 12 Hierdie man Daniël vir wie die koning die naam Beltsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël, en hy sal vir u die uitleg gee.”

11 Oktober 539 V.C. Nuwe Koning – Belsasar. Dieselfde Daniël (ook genoem Beltsasar). ’n Dag vir die geskiedenisboeke…

Daniël is in die stadium van die storie 80 jaar oud. Hy betree die storie, praat die waarheid met die koning, en kondig aan dat die Babiloniese ryk gaan val. Dit het ook so gebeur die volgende dag volgens die geskiedenisboeke.
Net soos in Daniël 4 is hierdie ’n baie dapper ding om te doen, juis omdat die koning enige tyd vir Daniël om die lewe kan bring.
Waarom doen hy dit? Wat gee hom die moed om dit te doen? Daniël se perspektief op sy werk: Daniël werk nie vir Belsasar nie, hy werk vir God!
Dit geld vir ons ook, en dit is ’n baie belangrike perspektief om te behou wanneer ons werk.

Dit mag so wees dat jy ’n werkgewer, bestuurder of direkteur bo jou het by die werk wat jou salarisstrokie teken, maar jy werk nie vir hom/haar nie. Ons werk asof ons vir die Here self werk! Ons leef en werk met ’n oortuiging en ’n roeping dat ons in hierdie wêreld ’n bydrae het om te maak, ongeag van die vreemdheid van die tyd waarin ons leef en die plekke waarin ons werk.

Hier is die kortste moontlike weergawe van die storie in Daniël 5: God daag self op in die wêreld, en Hy gebruik vir Daniël in sy gewone werk om dit aan mense bekend te maak. Neem kennis: Daniël se gewone werk word beskryf met woorde soos skranderheid, insig, wysheid, buitengewone bekwaamheid, kennis ens.

Om oor te dink

  • Hoe sal jou werksdag vandag lyk as jy doelgerig vir God werk, en nie vir mense nie?
  • As jou kollegas vandag jou werk moet beskryf, watter woorde sal hulle gebruik?
  • Wat is jou roeping, jou unieke bydrae tot hierdie wêreld? Hoe leef jy dit uit in jou werk?

”To find our calling is to find the intersection between our own deep gladness and the world’s deep hunger.” Frederick Buechner

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram