Vrydag 20 Oktober 2023

Psalm 119:105
U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.

Om oor te gesels en te dink
Het jy al ooit gedink aan die Skrif as ‘n lamp op jou lewenspad? Hoe het die Skrif of spesifieke tekste in die Bybel jou al begelei? Dalk lig gewerp op iets wat tans in jou lewe aan die gang is? Hoop gebring? Of selfs begelei om keuses op die lewenspad te maak? In die teks van 2 Petrus waarmee ons hierdie week gereis het, het ons opnuut bewus geword hoe daar na die Skirf verwys kan word as ‘n lig in ‘n donker wêreld. Ons kan verseker lig beleef in die tekste van die Bybel. Ons kan God deur die Skrif beleef.

Dink vir ‘n oomblik na oor hoe jy al God in die Skrif beleef het. Dank God vandag daarvoor.

Gebed
Here, ons beleef iets van U deur die Skrif. Vandag wil ons U dank vir verhale en getuienisse wat iets probeer verwoord van hul verstaan van U. Dit bring lig in ons wêreld en is verseker ‘n lamp in ons lewens. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram