Vrydag, 21 Mei

Wat doen die Gees in ons chaos?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

  • In die begin toe God die aarde geskep het, het die Gees oor die chaos beweeg en God het dit georganiseer en geskep. Die Gees het orde gebring in dit wat deurmekaar was. Soms voel dit asof ons lewens ook chaos het wat regeer. Dit voel moontlik asof ons nie in beheer is nie en alles om ons woed. Wat dink jy wil die Gees doen in jou lewe as die storms woed?
  • Waaruit bestaan jou chaos op die oomblik? Hoe laat die chaos jou voel? Wil jy die chaos wegstoot of is jy bereid om die chaos uit te wag? Wat kan jy in die chaos leer? Wat dink jy sê die chaos vir jou?
  • Indien jy familie of vriende het wat tans deur chaos gebombardeer word, hoe kan jy hulle ondersteun? Hoe kan die Gees jou gebruik in hulle chaos van die mense in jou omgewing?
  • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram