Vrydag 23 April

Johannes 21:13-17

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.

Jesus gee toe vir elkeen van hulle brood en ’n stukkie vis. Dit was die derde keer dat Jesus so aan sy getroue volgelinge verskyn het nadat Hy uit die dood opgestaan het. Na ete vra Jesus vir Petrus: “Simon, seun van Johannes, het jy My liewer as wat hierdie ander My het?” “Ja, Here,” kom dit van Petrus. “U weet hoe toegewy en lojaal ek teenoor U is.” “Kyk dan asseblief na my lammers,” vra Jesus toe. ’n Tweede keer vra Jesus: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief?” “Ja, Here. U weet mos hoe lief ek U het,” sê Petrus weer. “Pas dan asseblief my skape soos ’n herder op,” vra Jesus. ’n Derde keer vra Jesus hom: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief? Kan Ek heeltemal op jou lojaliteit staatmaak?” Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. “Here,” sê hy toe, “U hoef nie eens te vra nie, want U weet alles; ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir U is.” “Sorg dan vir my skape,” sê Jesus.

God roep ons tot Sy diens!

Ons het gesien dat tot en met die kruisiging was Jesus die een wat die ander gewys het wat dit beteken om mekaar te dien. Nou wys Hy dit weer deur vir die dissipels ‘n ontbyt voor te berei. Maar hy kleur die prentjie meer volledig in deur hulle te vra om ‘n bydrae te maak. Hul word deel van die dien-span as hul ook vis gee vir die ete. Na ete voer Jesus die saak verder deur Petrus te vra of hy bereid is om aan te gaan om ander gelowiges (veral die vroeë kerk) te dien en te versorg. Petrus antwoord maklik en vinnig die eerste 2x. Maar as Jesus ‘n 3e maal vra begin Petrus dink oor hoe hy Jesus verloën het en antwoord hy eerlik dat Jesus alles weet … ook wat in sy opregte hart aangaan. Jesus beklemtoon weer die “nuwe” opdrag wat nou oorgaan na Sy dissipels. Dien en versorg mekaar met liefde. Daardie selfde opdrag is vandag nog ons s’n. Hoe sou ons reageer as Jesus in ons lewens kom ingryp met Sy wonderkrag? Maar hoe sou ons reageer as Hy ons ook opnuut 3x by die naam kom roep om ander te dien en te versorg?

Om oor te dink:

  • Ons is God se verteenwoordigers op aarde.
  • Hy wil dat ons so leef dat ons deur ons optrede Sy koninkryk (die plek waar Hy as koning regeer) sigbaar sal word op aarde.
  • Wat is jou antwoord as God jou vandag weer roep?
  • Is dit net ‘n woordelikse antwoord of gaan dit oor tot dade in jou lewe?

Gebed
Dankie Heer dat ek goed genoeg is om deur U gebruik te word.
Ek wil vandag opnuut ja antwoord op U roeping om as U verteenwoordiger en dienskneg te leef.
Gee my die insig en wysheid om reg op te tree en U koninkryk te laat kom daar waar ek elke dag leef
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram