Vrydag 22 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

6 As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. 7 En wat julle betref, het ons ‘n vaste verwagting: ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het.

Sommige mense in Korinte het vir Paulus gekritiseer omdat hy so baie lyding verduur het. Hulle het gemeen ’n “ware” apostel sal meer “suksesvol” wees en nie voortdurend soveel moeilikheid en beproewinge beleef nie. In vers 6 sê Paulus dat sy lyding juis ter wille van die Korintiërs se bemoediging en redding is.
Dit is vandag nog so: om mense met die evangelie te bereik, te bemoedig en te bedien behels dikwels opoffering, lyding en diensbaarheid. Ons word inderdaad geroep “om te sterf” sodat ander kan leef. Dit is ’n lywige deel van ons roeping, maar een wat Paulus as ’n gegewe beskou.

So, wat moet ons doen as ons in beproewing kom? Paulus sê dat ons met geduld hierdie lyding moet verduur. Ons weet vanuit ons eie lewens dat dit regtig moeilik is. Niemand van ons staan vandag op en is van nature opgewonde oor die moontlike beproewinge wat ons vandag gaan/kan beleef nie. Paulus verseker ons egter dat ons God se bemoediging en krag sal ervaar wanneer ons vasbyt en beproewinge geduldig verduur.

Om oor te edink:

  • Wie kan jy vandag met die evangelie bedien?
  • Watter opoffering/s moet jy tans maak om mense met die goeie nuus te bereik?
  • Wie ken jy wat ’n goeie voorbeeld is van iemand wat beproewinge geduldig kan verduur? Hoe bemoedig dit jou vandag?

“It is difficult to know the true spiritual state of those who have only known the mountaintop but never the valley, only ease but never pain. But there is strange encouragement in the distressing afflictions of the Christian experience. This is safe ground. For this is the path Christ walked, and in finding ourselves on that path we know we are not fair-weather disciples.” Dane Ortlund

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram