Vrydag 25 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

4 Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. 5 Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.

Die Johannes evangelie leer vir ons dat Jesus werk. Die woorde “werk” en “werke” kom dikwels in Johannes voor, en elke keer wanneer dit voorkom vertel Jesus dat Hy slegs gekom het om die werk te doen wat Sy Vader vir Hom gegee het om te doen. In vandag se teksgedeelte sê Jesus dat Hy Sy werk voltooi het, en dat Hy gereed is om terug te keer na die Vader. Jesus het Sy status opgegee en Homself verneder om hierdie werk te doen. Nou bid Hy dat die Vader weer daardie heerlikheid vir Hom sal teruggee.

Dink vir ’n oomblik oor die afwagting en die opgewondenheid van die oomblik; dit is soos om vêr voor te loop in ’n sportwedstryd met net ’n paar minute speeltyd oor… jy weet jy gaan wen, jy het gedoen wat van jou verwag is.

Net Jesus se kruisdood lê vir Hom voor. Ons lees in Johannes 19:30 dat Jesus kort voor Sy dood sê dat alles volbring is, en Hy het daarna Sy laaste asem uitgeblaas.

Ek en jy het ook werk. Ons het ’n roeping. Jesus het ’n unieke plan en plek vir elkeen van ons in Sy Koninkryk se koms hier op aarde, te midde van ons daaglikse lewe en alles wat saam met dit gaan. Dit is defnitief iets waaroor ek en jy moet bid, en ons moet bid dat ons enduit getrou sal bly en ons werk sal voltooi.

  • Weet jy wat jou unieke bydrae is?
  • Is jy gefokus op die werk wat Jesus jou geroep het om te doen?
  • Wat het jy nodig om jou te help om jou unieke werk getrou te voltooi?

See in the meantime that your faith brings forth obedience, and God in due time will cause it to bring forth peace. John Owen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram