Vrydag 27 Oktober 2023

1 Petrus 1:6-9
Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.

Om oor te gesels en te dink
As ons vir Petrus sou vra, hoe hy oor vreugde dink, sal hy vir ons sê dat dit nie altyd maklik is nie. Selfs wanneer allerhande beproewings oor jou pad kom, jy steeds die vreugde daarin sal vind. Hy stel dit amper sterker: verheug jou as dit swaar gaan. Ons is soos goud wat deur vuur gesuiwer word, wat ons meer gereed maak vir die koms van Jesus.
Wat ons verdere blydskap gee is dat ons weet ons aan die Here behoort, omdat ons glo.
So wanneer ons swaar kry, kan ons vashou aan die wete dat ons saam met Jesus gaan wees. Dit verskaf ons vreugde en is die einddoel van ons geloof.

Gebed
Here Jesus, ek ervaar nie altyd vreugde as ek swaar kry nie, maar wil U vertrou om my help om vreugde ook in swaar kry te sien. Ek wil met vreugde lewe. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram