Vrydag 28 Julie 2023

Jona 3:5-6, 9-10
“Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het ‘n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Nineve uitgekom….
9Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie.” Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het Hy afgesien van die ramp wat Hy gesê het Hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie.
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Jona preek in Nineve en die mense kom tot inkeer en begin in God glo. Selfs die koning beveel dat mense hulle moet bekeer. En hy reageer self. Dan sê die koning die belangrike woorde: “Miskien sal God van plan verander…” ’n Man wat nie God gedien het nie, vra die vraag of God nie van plan kan verander nie. Die antwoord op sy vraag is dat God van plan kan verander, soos wat Hy goed dink. Ons kan en moet God daarvoor vertrou. Net soos met Nineve waar dinge anders uitgewerk het, as wat aanvanklik gedink is, kan God van plan verander vir dinge in ons lewens. Laat ons in afhanklikheid Hom vertrou. Ons kan dieselfde bid en vra, soos die koning, dat God sy planne kan verander. God het geluister en nie die ramp gestuur nie.

Gebed
Here, dankie dat U God is. U kan van plan verander soos U goed dink. Mag ek U planne bly vertrou. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram