Vrydag 28 Oktober 2022

Jakobus 2:18
Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade.

Om oor te gesels en dink
Jakobus roep ons op dat ons woorde sal oorgaan in dade. Ons kan nie agter ons geloof skuil en niks doen nie. Ons moet juis vanuit ons geloof dinge doen wat die Here van ons vra. Dit vra dat ons vrygewig sal lewe, dat ons met oop harte en hande sal leef. Ons weet nie altyd wie ons hulp nodig het nie, maar Jesus sê in Matteus 10:42: “Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy beloning kry. Dit verseker Ek julle.
Ons moet bekers koue water uitdeel. Vir elkeen lyk dit anders, maar mag jy vandag iemand help, wat dit dalk nie verwag of vra nie, om so jou geloof in aksie te wys.

Gebed
Here, dankie dat U vir my goed is. Mag ek vandag my geloof vir iemand wys deur te help met wat nodig is. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram