Vrydag 3 Junie 2022

Jesaja 55:7-9
Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan,
die slegte mens sy slegte planne.
Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig wees;
hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer.
My gedagtes is nie julle gedagtes nie,
en julle optrede nie soos Myne nie,
sê die Here;
soos die hemel hoër is as die aarde,
so is my optrede verhewe bo julle optrede
en my gedagtes bo julle gedagtes.

Om oor te gesels of dink
Hoe dink jy sou die wêreld gelyk het as ons kon kies om ‘n God te volg wat net soos ons dink? ‘n God wat dieselfde mense as ons haat? Ons lees in hierdie teks dat God se gedagtes en optrede radikaal anders as ons s’n is – God se liefde dryf God se optrede.

Neem ’n oomblik van stilte
Dryf liefde jou gedagtes? En wat nog te sê van jou optrede? Ons liefde is soms te min en ons sukkel om waarlik lief te hê. Dank die Here, dat God nie soos ons dink of optree nie! Dat God se liefde nie te min is nie – nooit te min is nie.

Gebed
Here God, dankie vir U onvoorwaardelike liefde. U liefde vir my, vir ander mense wat ek nie eers van hou nie en vir hierdié wêreld. Help my om meer en meer soos U lief te hê. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram