Vrydag 3 November 2023

Filippense 2:14-16
Doen alles sonder kla of teëpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie.

Om oor te gesels en te dink
Paulus moedig die Christene in Filippi aan om as deel van hulle getuienis alles sonder kla of teëpraat te doen. Hulle moet bo alle verdenking bly en opreg wees te midde van ontaarde en korrupte mense. Dit gaan nie oor ons vyande of wat ander mense doen nie, maar wat ons doen. Ons moet die ligdraers wees deur te doen wat ons sê. Ons woorde en dade moet ooreenstem. So sal ons ’n sterk getuienis hê en gereed wees as Jesus kom.
Laat ons nie moedeloos word om goed te doen nie. Kom ons hou di elig in onsself aan die brand, sodat ons ligdraers kan wees wat ’n verskil maak.

Gebed
Here Jesus, gee my die moed om as ligdraer op te tree. Laat ek eerder op U fokus as op alles wat nie reg is nie. Ek wil doen soos U vra. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram