Vrydag 7 Januarie

Lukas 5:12-16
12Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom Hy ‘n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man Hom sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek: “Here, as U wil, kan U my gesond maak.” 13Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy melaatsheid was onmiddellik weg. 14Toe gee Jesus hom opdrag: “Moet dit aan niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het.” 15Tog het die nuus oor Hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word. 16Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.

Om oor te gesels of te dink:

  • Stel jouself voor jy loop saam met Jesus en Sy nuwe dissipels. Skielik is daar hierdie vuil, sieklike melaatses voor julle. Hulle smeek dat hulle genees sal word. Maar as jy naby hulle kom is jy onrein en in gevaar om self siek te word. Tog is Jesus nie bang om nader te beweeg die mense in die oë te kyk of selfs aan te raak nie. Hy gee hulle wat hulle vra en wat hulle nodig het. Hy hanteer hulle met waardigheid. Hoe het Jesus jou hanteer met waardigheid toe niemand anders wou nie?
  • Hoe dien jy ander met waardigheid wanneer niemand anders dieselfde wil doen nie?
  • Jesus is ongemaklik met al die bohaai wat almal maak oor Hom. Hy onttrek altyd om weer Homself te anker in die Here. Het jy ‘n plek waarheen jy gaan om jouself weer te anker in jou verhouding met die Here?

Gebed:
Here, ek bid vandag vir meer deernis.
Here, ek bid vandag vir meer liefde.
Here, ek bid vandag vir meer genade.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram