Vrydag 8 Julie 2022

Psalm 139:13-18
U het my gevorm,
my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.
Ek wil U loof,
want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering.
Dit weet ek seker:
geen been van my was vir U verborge
toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.
U het my al gesien toe ek nog ongebore was,
al my lewensdae was in u boek opgeskrywe
nog voordat ek gebore is.
Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God,
hoe magtig hulle almal!
As ek hulle sou wou opnoem –
hulle is meer as wat daar sand is,
en as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met U te doen hê.

Om oor te gesels of dink:
Het jy al ooit daaraan gedink dat God gedagtes oor jou het? Wat nog te sê dat God se gedagtes wonderbaarlik is? Ons het vroeër die week in die dagstukkie gereflekteer daaroor dat God ook deur ons geken wil word. Wat dink jy oor God? Wat is jou gedagtes oor God? Alhoewel God dit reeds weet, kan jy waag om dit in gebed met God te deel? Dit is deel van wat dit beteken om weerloos in verhouding te wees.

Gebed
Deel vandag in gebed met God jou gedagtes wat jy tans oor God dink. Gesels sommer, sonder om te filter. As jy dalk hiermee sukkel, oorweeg om dit as gebed op papier neer te pen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram