Woensdag 1 November 2023

Matteus 5:46-48
As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus vra die vraag wat ons almal kan laat dink. Ons kan nie net dié lief hê wat vir ons lief is nie. Ons behoort almal lief te hê. Jesus stel dit baie sterk dat as ons net vir sekere mense lief is, is ons soos heidene. Ons moet liefhet soos wat God liefhet. Ons moet volmaak wees, soos die Vader volmaak is, deur mense lief te hê.
As ons dit nie doen nie, is ons soos ’n sonsverduistering. Ons staan in die pad dat mense God kan ervaar. Wanneer ons liefde vir mense wys, kan hulle God leer ken en ook vir Hom lief wees. Laat ons nie in die pad staan om vir ander mense God se liefde te wys nie.

Gebed
Here, leer my om soos U lief te hê. Ek wil U liefde vir mense om my wys, sodat hulle U sal raak sien. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram