Woensdag 11 Mei 2022

Genesis 1:1-2
1In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. 3Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.

Om oor te gesels of te dink:

  • Wat bring troos wanneer dit baie sleg gaan? Wat bring troos wanneer dit voel asof die wêreld dor en leeg is? Wat bring troos wanneer alles oorweldigend is en op jou neer druk? Wat bring troos wanneer dit voel asof jy van alle kante af vyandskap beleef en in gevaar is?
  • Toe die Israeliete hierdie vraag moes beantwoord was hulle antwoord Genesis 1:1-2. Van die begin af was God daar. Van die begin af was God in beheer. Van die begin af het God geïnisieer. Van die begin af was hulle nooit alleen nie. Van die begin af het God orde gebring. Van die begin af het God geheers.
  • Hoe lyk dit wat God doen in Genesis 1, in jou lewe? As jy moet terug dink in jou lewe, hoe was God daar van die begin af? Hoe was God in beheer? Hoe het God inisieer? Hoe was jy nog nooit alleen nie? Hoe het God alles in orde gehou? Hoe heers God? Hoe kan jy hierdie waarheid steeds vandag vir jouself neem?

Gebed:
Here, dankie dat U skepper God is. Dankie dat U my nog nooit alleen gelos het nie. Dankie dat U nog altyd in beheer was. Dankie dat U nog altyd orde bring. Dankie dat U nog altyd by my is.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram