Woensdag 12 April 2023

Woensdag 12 April
Johannes 20:11-18
11Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. 12Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. 13Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil jy?” Sy antwoord hulle: “Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie.” 14Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit Hy is nie. 15Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?” Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.” 16Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester. 17Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’” 18Maria Magdalena het toe vir die dissipels gaan sê: “Ek het die Here gesien!

Om oor te gesels en te dink
Maria Magdalena was verpletterd om te dink dat Jesus nie meer daar was nie. Twee engele kom vra vir haar hoekom sy huil. Sy gee haar verduideliking en net daarna vra Jesus vir haar dieselfde vraag, maar ook na wie sy soek. Sy herken Hom nie en dink Hy is die tuinopsiger.
Toe Jesus haar egter op haar naam aanspreek, herken sy Sy stem en besef dit is Hy. Dadelik noem sy Hom Rabboeni (Leermeester). Jesus sê vir haar dat sy Hom nie moet terughou om te doen wat Hy moet doen nie. Maria se lewe verander in ’n oogwink en kon nie stilbly om vir die dissipels te gaan vertel dat die Here gesien het nie.
Net soos vir Maria Magdalena, roep Jesus jou ook op die naam, terwyl jy Hom nie altyd herken nie. Wanneer jy Jesus se stem hoor en erken, verander jou lewe en kan jy nie stilbly nie.

  • Deel vandag met iemand wat Jesus vir jou beteken.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U my op die naam roep. Dankie dat U my lewe kom verander. Mag ek vandag U raak sien. Amen.


Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram