Woensdag 12 Januarie

Markus 1:29-39
29Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. 30Die skoonmoeder van Simon het daar met ‘n hoë koors siek gelê, en hulle het Hom dadelik van haar vertel. 31Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien.
32Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en dié wat in die mag van bose geeste was, na Hom toe gebring. 33Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. 34Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie Hy is. 35Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid. 36Simon en dié wat by hom was, het Hom egter gesoek, 37en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal soek U.” 38Maar Hy antwoord hulle: “Laat ons êrens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat Ek daar ook kan preek, want daarvoor het Ek gekom.” 39Hy het toe gegaan en dwarsdeur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe.

Om oor te gesels of te dink:

  • Toe Simeon se skoonma gesond gemaak is, doen sy wat Jesus doen. Sy begin dien. Sy word ‘n volgeling wat Jesus se voorbeeld volg. Wanneer ons genesing ontvang het, begin ons meer van Jesus reflekteer. Dit kom van nature dat ons soos Jesus wil begin optree. Op watter maniere dien jy die mense om jou, vanuit jou liefde vir Jesus? Hoeveel daarvan is om dat jy MOET en hoeveel is omdat jy KAN? Deel jou hart met die Here.
  • Dit is belangrik om te wys dat die wat nog nie genees is nie, nie in staat is daar toe om te dien nie. Daar is nie veel wat hulle vir ander kan bied terwyl hulle self nog in nood is nie. Jesus vra nie dat hulle eers bewys moet lewer van hulle gewilligheid om Hom te dien voor Hy genees nie. Hy genees en weet die dien sal volg. Is daar areas in jou lewe waar jy nog nie genees is nie? Waar jy steeds Jesus se genesing benodig? Verwag jy van jouself om te dien terwyl jy eintlik nodig het om Jesus se genesing te moet ontvang? Deel jou hart met die Here.
  • Weer ‘n keer wys die gedeelte Jesus se ritme van dien en rus in die Here. Hoe lyk jou ritme van dien en rus? Waarvan het jy tans meer nodig?

Gebed:
Here, dankie dat U die geneser is wat alles genees.
Here, dankie dat U waardig is van ons diens en aanbidding.
Here, dankie dat ons by U kan stilword en vir U kan werk.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram