Woensdag 13 April 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
Toe begin hy vloek, en hy sweer: “Ek ken die man nie!” En op daardie oomblik het daar ‘n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het: “Voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.” (Mat 26:74-75)

Identifiseer:
Mens wonder soms hoe Petrus een van Jesus se dissipels kon wees. Maar Jesus kies gewone mense en verander hulle deur Sy liefde. Net so, kan ons ook Jesus se volgelinge wees. Petrus dink dis die einde, maar God los Hom nie. Selfs al verloën ons Hom, los Hy ons nie. 

Oriënteer:
Na Jesus se opstanding verskyn Hy aan sy dissipels. Hulle erken Hom nie dadelik nie. Jesus vra vir Petrus die belangrikste vraag van sy lewe: Petrus, het jy My lief? Jesus vra hom drie keer. Net soos wat hy Jesus drie keer verloën het, antwoord hy drie keer dat hy Jesus lief het. So verdiep Petrus se verhouding met Jesus (vgl Joh 21)

Bely:
Ek kom bely dat ek baie keer soos Petrus wonder hoe vir my kan lief wees. Ek bely dat ek ook U verloën deur te ontken dat ek U ken. Ek wil vandag bely dat ek ook soos Petrus kan sê dat ek U lief het. Ek bely dat ek U elke dag wil volg.

Bid:
Jesus, dankie dat U altyd weer na my toe kom en my nie los nie. Dankie vir U liefde! Mag ek dit vandag weer beleef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram