Woensdag, 14 Julie

Leef in Waarheid – Ons almal sukkel soms met waarheid

1 Johannes 1:8
8As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.

Om oor te gesels of te dink:

  • Die teksgedeelte herinner ons vandag dat elkeen van ons sukkel met die sonde. Dit herinner ons dat elkeen van ons soms in valshede werk en nie in waarhede leef nie. Dit is moeilik om te erken, want ons wil graag in die waarheid wandel altyd. Ons wil nie erken dat ons foute maak of die verkeerde pad loop nie. Om te erken dat ons menslik is, is swaar.
  • Wat is die valshede waarmee jy gereeld sukkel? Met watter sondes sukkel jy van tyd tot tyd? Wat is vir jou die moeilikste om te erken en te hanteer as dit kom by die feit dat jy nie altyd in die waarheid loop nie? Deel jou hart met die Here oor die kere wanneer jy nie perfek in Jesus se voetspore stap nie.
  • Dit is baie maklik om te sien wanneer ander mense foute maak en nie altyd in die waarheid wandel nie. Waarom is dit maklik om te sien waar ander se sonde lê? Waarom is dit maklik om te sien waar ander nie in waarheid wandel nie? Wat dink jy sou die Here wou hê jy moet leer in jou hantering van ander, as dit kom by die wete dat almal sonde doen?

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram