Woensdag 14 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Johannes 17:9-10 & 15-16 DB

“Ek bid vir hulle! Ek bid vir elkeen wat U vir My gegee het om na te kyk. Hulle behoort immers aan U. Oor hulle wil Ek nou met U praat en nie oor al die ander mense in die wêreld nie. Ons is mos soos een groot familie. Hulle lê My net so na aan die hart as vir U en U gee net soveel om vir hulle as Ek. Hulle sal vir mense vertel hoe belangrik Ek is.”

“Ek vra nie dat U hulle van die sondige mense af weghou nie. Net so min as wat Ek my wil ophou met die dinge van die sondige mense, sal hulle dit wil doen. Hulle is nie soos die sondige mense nie. Wat Ek wel vra, is dat U hulle uit die grypende kloue van die duiwel en al sy boosheid sal hou.”

Dink na oor:
Wanneer die pad steil raak, is dit nodig om stil te raak. Stil in die teenwoordigheid van die Vader. Jesus wys ons wat om vir God in die stilte teen die opdraende pad te vra…

  • Beskerming deur die Naam en in die bloed van Jesus
  • Hegte eenheid tussen mekaar. Saamstap maak opdraendes draaglik.
  • Vreugde op die pad, te midde van die swaar van steiltes.
  • Dat die swaar ons sal suiwer en heilig.
  • Dat HOOP lewend en kragtig in ons sal klop.
  • Dat Jesus se liefde sigbaar sal wees uit hóe ons op stap.

Gebed:
Soek vandag die Here op in die stilte, en bid hierdie ses dinge. Dit is wat Jesus vir jou bid. Bid dit ook vir jouself en vir ander wat saam swoeg teen die steiltes.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram