Woensdag 14 September 2022

Jakobus 4:13-15
“Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ’n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ’n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.””

Om oor te gesels en dink
As ons dink oor die wil van God, dan moet ons erken dat ons nie altyd aan God se wil dink nie. Ons fokus eerder op ons eie wil en behoeftes. Ons wil eerder onafhanklik wees en self alles doen. Jakobus skryf vir sy gemeente en sê dat hulle nie so hoogmoedig moet wees om te dink dat hulle alles self kan bepaal nie. In Jakobus 4:3 sê hy dat hulle net vir hulle eie behoeftes bid en God buite rekening laat. Jakobus wil die gemeente aanmoedig om eerder afhanklik van God te lewe. Ons kan nie net op ons eie behoeftes fokus en God buite rekening laat nie. Die lewe kan te maklik verander. Ons moet leer om in afhanklikheid ons eie behoeftes en wil aan God se wil te onderwerp. Dit moet nie vroom woorde wees om te sê as die Here wil nie, maar uit diepe afhanklikheid.

*Watter behoeftes moet jy vir die Here oorgee?
*Dink vandag hoe die Here se wil jou lewe rig!

Gebed
Here, soms fokus ek so op my eie behoeftes en planne. Leer my om in afhanklikheid U wil te soek en so te leef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram