Woensdag 15 Februarie 2023

Kolossense 4:3
“en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons ‘n deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit.”

Paulus vra vir die gemeente om vir hulle in die tronk te bid en ook dat daar ’n geleentheid sal wees om die evangelie te kan verkondig. Hy vra dat God vir hulle ’n deur sal oopmaak dat hulle die boodskap van Christus kan deel. Dit is goed om te sien dat hy voorbidding vra. Ons moet nie huiwer om ander mense te vra om vir ons te bid nie.
Ons kom ook in situasies waar ons dieselfde as Paulus kan vra en bid. Die Here druk soms iemand op jou hart en dan weet jy dat jy met daardie persoon moet praat of help. Ons moet die Here vertrou vir die regte geleentheid om dit te doen. Partymaal open die Here eers na ’n lang tyd die deur of bid jy nogsteeds vir ’n deur om oop te gaan.
Moenie moedeloos word om te bly bid nie. Juis in die vorige vers moedig Paulus ons aan om te volhard in die gebed.

Gebed
Here, dankie vir geleenthede. Ek bid dat U ’n deur sal oopmaak dat ek U liefde met iemand kan deel. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram