Woensdag 15 Junie 2022

Matteus 5:1-12

5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

’n Sagmoedige is iemand wat op God staatmaak om reg te laat geskied en vir hom/haar te sorg. ’n Sagmoedige is iemand wat nie reageer of terugslaan wanneer hulle verkeerdelik behandel word nie, maar eerder wag op God om Sy beloftes teenoor hulle na te kom en hulle as’t ware te beloon vir hulle gedrag. Hierdie vers is gevul met beelde en beloftes uit Psalm 37 en Jesaja 65-66. Jesus het Homself beskryf as sagmoedig, en Hy word beskryf as sagmoedig wanneer Hy op ’n donkie in Jerusalem ingery kom. Hy is ons voorbeeld!

Vers 6 gebruik taal wat te vinde is in Psalm 107. Hy het die dors geles van dié wat versmag het, Hy het die goeie in oorvloed gegee aan dié wat honger gely het. Psalm 107:9. Jesus voeg wel in hierdie sin by dat dit waarvoor die mens ten diepste smag is geregtigheid, regverdigheid en verlossing. Al hierdie woorde is vervvat in die Griekse woorde wat vertaal is as “wat reg is”. Hy belowe dan om hierdie behoefte te bevredig, in ’n oorvloedige manier!

Kyk na die prentjie hierbo en verbeel jou vir ’n oomblik hoe die nuwe aarde lyk. Hoe sal dit voel om vir altyd versadig te wees, en nie net liggaamlik nie maar ook geestelik?

Om oor te dink

  • Hoe reageer jy wanneer iemand jou leed aandoen? Sal jou naaste mense jou as sagmoedig beskryf?
  • Wat ervaar jy wanneer jy honger is? Hoe voel jy wanneer jy versadig is? Het jy al ooit geestelik versadig en tevrede gevoel in die lig van die verlossing wat Jesus vir jou bewerk het?

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram