Woensdag 16 Februarie

Lukas 11:5-8
Verder sê Hy vir hulle: “Sê nou een van julle het ‘n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: ‘Vriend, leen my bietjie drie brode, want ‘n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie.’ En die ander antwoord van binne af: ‘Moet my nie lastig val nie! Die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie…’ Ek sê vir julle: Al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Nadat Jesus vir sy dissipels die Ons Vader gegee het, gaan Hy verder om hulle aan te moedig om te bly bid en vra. Dit gaan hier oor die integriteit van die gewer wat wel help. As die vriend nie gehelp het nie, sou hy in die samelewing uitgewerp word. Omdat hy na sy vriend toe gegaan het en hom om hulp gevra het, het hy hom gehelp. Net so, kan ons vra en weet dat God sal help. God is soos hierdie vriend wat help. Ons moet nie mismoedig raak om te vra nie. Ons moet volhard in ons gebede.

  • Wat is dit waaroor jy tans bid?
  • Voel jy soms mismoedig om heeltyd te vra?
  • Is jy skaam om na die Here toe te gaan?
  • Waarmee wil jy die Here vertrou?

Neem ’n oomblik stilte en deel jou hart met die Here.

Gebed
Here, soms voel dit of ek U lastig val of ek moet ophou vra, maar ek kom vandag weer na U toe en deel my hart. U ken my. Help my om U steeds te vertrou. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram