Woensdag 18 Augustus

Filippense 2:19-22

19 Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. 20 Ek het trouens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. 21 Al die ander soek net hulle eie belange, nie dié van Jesus Christus nie. 22 Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos ‘n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien.

Om oor te gesels of te dink:
Timoteus het opreg omgegee vir mense en hul belange. Dit was in hierdie omgee wat hulle moontlik vreugde in ‘n tyd van verlies kon ervaar.

  • Hoe sal dit lyk as ons nie ons eie belange soek nie, maar die van Jesus?
  • Waar kan julle huisouding iets prakties saam doen vir iemand wat sorg/bemoediging nodig het?
  • Hoe lyk jou gesindheid?

Gebed
Neem my lewe laat dit Heer
U gewy wees meer en meer
Laat my hart gedurig juig
En van dankbaarheid getuig
Neem my hande, maak hul sterk
Diensbaar in U goeie werk
Neem my voete skoei hul Heer
Met bereidheid tot U eer

Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram