Woensdag 18 Mei 2022

Spreuke 31:17
Sy pak die werk aan met krag, haar hande staan vir niks verkeerd nie.

Om oor te gesels of te dink:

  • Die hele boek van Spreuke handel oor die beskrywing van wysheid. Wysheid is ‘n seldsame verskyning en ‘n belangrike eienskap vir iemand wat die Here dien. Wanneer die skrywer die boek afsluit in Hoofstuk 31 beskryf hy hoe wysheid prakties lyk in iemand se lewe. Hier gebruik hy die vrou om so ‘n persoon met wysheid te beskryf. Ons gaan daagliks stilstaan by verskeie elemente van hierdie persoon met wysheid.
  • ‘n Persoon met wysheid, is iemand wat nie bang is vir harde werk nie. Hulle pak hulle werk aan met kreatiwiteit en intensionaliteit. Hulle wag nie vir ander om vir hulle te sê wat om te doen nie. Hulle neem inisiatief. Hulle staan op wanneer hulle terugslae ontvang. Hulle vind maniere om, oor en deur probleme wanneer ander redes vind om te stop.
  • Is jy ‘n persoon wat ywerig is vir werk? Is jy iemand wat kreatief nuut dink oor die dinge waarmee jou hande besig kan wees? Vind jy nuwe maniere van doen wanneer ander en die wêreld net vir jou redes gee om op te gee? Dink jy dat sommige vorms van werk benede jou is? Hoe dink jy oor werk? Reflekteer jou werk dit? Sou jou werkgewer, jou kollegas en jou nabye mense dieselfde getuig?
  • Ken jy sulke wyse mense om jou? Hoe kan jy by hulle leer? Het jy so ‘n wyse persoon vir wie jy sou kon vra om ‘n mentor te wees? Wat sou jy graag by hulle wou leer? Waarom wil jy by hulle leer? Waarom dink jy is hierdie gawe belangrik by wyse mense?

Gebed:
Here, dankie dat U vir ons die geleentheid skep om te kan vra vir wysheid. Here, ek vra dat U my sal vul met wysheid. Here, dankie vir elke voorbeeld van wysheid in my lewe.
Dankie vir elke voorbeeld van iemand wat hard en kreatief werk. Help my om anders te dink oor dit wat my besig hou elke dag. Help my om nie moed op te gee nie. Help my om nie bang te wees vir harde werk nie.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram