Woensdag 19 April 2023

Handelinge 2:23
“God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak.

Om oor te gesels en te dink
Dink jouself in dat jy in die gehoor sit vir wie Petrus hierdie woorde gesê het. Dat die gehoor deur Petrus aangekla word dat hulle toegelaat het dat Jesus gekruis is. Dat hulle Hom aan die kruis laat spyker het. Dat hierdie mense in die gehoor Hom laat doodmaak het. Hoe dink jy het hulle gevoel om hierdie woorde te hoor? Hoe voel dit om jouself in hulle skoene vir ‘n oomblik te plaas?

Waar is ons in ons lewens passief en sonder optrede teenoor die kruisiging? Plekke waar ons net goed laat gebeur en nie intree, ander woorde bied of interpreteer nie? Ons is gestuur om te getuig en nie passief te wees nie. DIe opstanding vra dat ons aktief sal leef, omdat Jesus opgestaan het.

Gebed
Heilige Gees, help my om op te staan. Om vanuit my passiwiteit te beweeg en te getuig. Ek sing vandag dat
U het my
Uit die put van dood gehaal
Aan die kruis
Het U al my skuld betaal
Amen.
Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram