Woensdag, 2 Junie

Laat die water op die aarde op een plek bymekaarkom sodat die droë grond te voorskyn kan kom!. En dit is goed

Eksodus 33:19
Die Here sê vir hom: “Ek sal jou iets van my goedheid laat sien en Ek sal jou my stem laat hoor wanneer Ek my Naam ‘die Here’ uitroep. Ek gee genade aan dié wat Ek wil; en ontferming aan dié wat Ek wil.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Toe God die see laat terugtrek het die land na voorskyn gekom. En met dit saam het daar hoë berge te voorskyn gekom. Die aard van ‘n berg (en op kleiner skaal heuwels) is dat hulle ‘n unieke uitdaging is om geklim te word. Daar is iets in ons wat die uitdaging wil aanneem. Maar soms voel dit of die berg op ons afgedwing word. Dink daaroor na. Is daar enige berge op jou horison wat jy of wil klim, of wat jy moet klim? Dalk is dit net ‘n heuwel?
  • Wanneer ons die berg klim is dit die perfekte geleetheid om God raak te sien. Ons kan sien wat God alles goed gemaak het. Ons kan sien hoe ver ons gekom het. Ons kan sien wat nog voorlê. En in die gedeelte kan ons sien hoe God kies om ons te ontmoet en Sy goedheid met ons te deel deur Homself aan ons bekend te maak en Homself aan ons voor te stel. Hoe het jy God leer ken op jou berg of heuwel?
  • Hoe kan “Laat die water op die aarde op een plek bymekaarkom sodat die droë grond te voorskyn kan kom!” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal U lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram