Woensdag 20 Julie 2022

Lukas 10:40
40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak.

Om oor te gesels of te dink:

  • Marta was baie bedrywig. Sy het heen en weer gehardloop. Die woord wil dit laat voorkom dat haar handelinge verstrooid en verdeeld was. Sy was met baie dinge besig om die Here te probeer dien.
  • Hoe lyk jou lewe? Is jy ook so besig? Is jy ook besig om heen en weer te hardloop? Is jy ook verstrooid en verdeeld met alles wat jy aanpak? As jy na jou daaglikse ritme kyk, hoe lyk dit? Wat is die emosie wat jou daaglikse pas by jou opwek? Dien dit jou, jou lewe en jou geloofslewe?
  • Wie en wat bepaal wanneer die werk klaar is? Wie en wat bepaal wanneer die besig wees met die Here se dinge voldoende gedien is? Wie en wat bepaal wanneer die dinge waarmee jy en jou gesin besig is, genoegsaam is? Hoe lyk genoeg? Wanneer laas het jy stilgestaan om te dink oor wat werklik belangrik is en hoe dit wat julle daagliks doen julle hiermee help?
  • Vra dat die Here vir jou vandag sal wys watter waardes Hy vir jou wil leer. En hoe hierdie waardes die beste geleer gaan word. Wat het jy nodig om aan te pas in jou lewe, om hierdie waardes kans te gee om grond te vat?

Gebed:
Here, ek is besig. So baie besig. En ek is moeg. So baie moeg. Here, help my om minder te doen. Meer stil te staan. En meer by U voete te kom sit.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram