Woensdag 21 April

Johannes 21:5-7

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug. 6. “Gooi die net daar regs van die skuit uit. Daar is vis,” kom dit van Jesus se kant af. Hulle maak toe so. Die net was toe so vol vis dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie. Dit was te swaar vir hulle. 7. Die volgeling van wie Jesus baie gehou het, sê toe vir Petrus: “Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis.

Hoe reageer jy as God intree in jou lewe?

Petrus spring in die meer en swem na Jesus toe. Die ander dissipels roei uit met die wonder visvangs in die net stewig vasgehou teen die boot.
Beide kom by Jesus en beide ervaar sy wonder en genade. En beide gee iets prys omdat hulle elk so manier van doen kies. Petrus los die wondervangs agter en storm net om by Jesus te kom. Die ander bring die vangs uit maar dit verdeel hul aandag en hul kan nie voluit op Jesus fokus tot vis veilig aan wal is nie.

Hoe reageer ons as God in ons lewens ingryp. Ken jy jou voorkeur(eerste) reaksie as God ingryp in jou lewe? Los jy als en fokus net op God? Of beleef, beskerm en geniet jy eers die wonders van God en fokus later meer intens op God?

Wat ookal jou voorkeur manier is, weet beide maniere is goed. Daar mag ook ander maniere wees om God se ingrype te ervaar. Moenie mense wat anders as jy optree veroordeel nie. Moet ook nie jouself inperk deur nie ruimte te maak vir verskillend optree nie. God is so groot en wonderbaarlik dat daar ook baie maniere is waarop ons kan reageer as Hy by ons ingryp. Die kern is net om God te sien en te beleef. En om Hom te dank vir Sy genade en liefde.

Om oor te dink:

  • Weet jy wat jou voorkeur manier is van reageer as God met jou praat?
  • Het jy al lus gevoel om anders op God se stem te antwoord?
  • God ken jou en wil dat jy sal groei in jou verhouding met Hom. Ja dat jy ook van tyd tot tyd anders sal antwoord, bid en reageer op Sy stem.
  • Moet nooit iemand wat God anders as jy beleef afkraak of sleg maak nie.
  • Wees jy net jouself en gun ander dieselfde voorreg.

Gebed
Dankie Heer dat U in my lewe ingryp
Help my om U telkens raak te sien en om daardie ervaring te koester. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram