Woensdag 22 Desember

Johannes 15:12-13
Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.

Om oor te gesels en dink:
Kan jy dink aan ‘n keer wat iemand iets vir jou gedoen het wat groot opoffering gevra het? Wat het dit vir jou beteken?

Neem ‘n oomblik van stilte

  • Wat verstaan jy onder Jesus se opdrag om ons lewens vir mekaar neer te lê?
  • Kan jy aan ‘n verhouding dink waar jy liefde deur opoffering kan toon?

Tekste soos vandag s’n is moeilik. Ons hoor dat hulle dat ons ons lewe moet neerlê vir mekaar en dan bly ons in toksiese verhoudings of selfs verhoudings waar ons mishandel word. Hoe lê ons ons lewe neer en behou gesonde grense? Beteken ‘jou lewe neerlê’ self vernietiging? Of beteken dit dat jy ‘n ander dien en wegstap wanneer dit toksies raak? Hoekom sê die teks om jou lewe neer te lê vir jou vriende? Vanmore het ek nie antwoorde nie. Ek weet wel dat hierdie wêreld baie beter sal wees as ons minder aan onsself sal dink. Jesus maak dít duidelik. So ook sal die wêreld ‘n beter plek wees as ons nie toksiese gedrag toelaat nie. Iewers tussen daardie twee stellings lê ‘n vreemde en moeilike balans en dis slegs deur te luister na die stem van die Gees wat ons werklik kan weet hoe ons moet optree. Mag jy met God ‘n pad stap om te weet wat hierdie teks van jou vra.

Gebed
Here, U het U lewe vir ons neergelê op ‘n wonderbaarlike manier. Eers in ‘n krip, en toe in ‘n graf. U vra van ons om ook ons lewe neer te lê. Help ons asb om te verstaan wat dit presies beteken in my lewe en verhoudings. Heilige Gees, help my asb om te weet wanneer ek meer van myself kan gee en wanneer ek moet wegstap.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram