Woensdag 22 September

2 Korintiërs 12:9-10
9Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. 10Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

  • In hoofstuk 2, 4 en 5 van Klaagliedere word die man se stem verteenwoordig. Ons manne word geken vir hulle krag, hulle sterkte, hulle voorsiening en beskerming. Mooi eienskappe. Hierdie eienskappe is nie net beperk tot manne nie, ons vroue het hulle ook. Maar ons verloor HOOP wanneer ons vermoë om te beskerm, te voorsien, sterk te wees in gedrang kom. Wanneer ons aan die einde van ons krag kom, kom ons ook naby aan die einde van ons hoop.
  • In die 2 Korintiërs gedeelte herinner Paulus ons dat ons hoop juis nie in ons eie vermoë gegrond is nie, maar in God. Wanneer ons swak is, kan ons uiteindelik braaf genoeg wees om vas te hou aan God se krag. Wanneer ons niks het om op te vertrou soos ons vermoë om te beskerm, versorg of sterk te staan nie, kan ons die knie buig en God se hulp aanvaar.
  • Voel jy tans of het jy al gevoel dat jy weerloos is, dat jou krag uitgeloop het, dat jy nie sterk genoeg is om iets te hanteer nie, nie kan voorsien of beskerm nie? Dit is nie ‘n lekker gevoel nie, maar God is dan juis daar sodat ons op Hom kan vertrou. Deel jou hart en jou ervaring met die Here.
  • Wanneer ons weerloos voel en hopeloos wil word, kan ons juis weer God in die regte posisie in ons lewens herstel. Staan jy voor die geleentheid waar jy kan kies om meer op God te vertrou as op jou eie kragte? Hoe sal so ‘n verhouding anders lyk as in die verlede? Hoe sal jy aan God “submit” en afhanklik wees?
  • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy jou krag, jou sterkte, voorsiening en beskerming in Sy hand te hou, eerder as om dit in jou eie hande te wil neem? Maak jou hart leeg by die Here.

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram