Woensdag 23 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: 1 Korintiërs 10:14
Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdiens te doen hê nie.

Om oor na te dink

 • Afgodsdiens neem baie vorme in ons lewens aan. ‘
 • n Afgod is enigiets wat ons meer koester en waardeer as Jesus.
 • Liefde vir die dinge van die wêreld gaan hand-aan-hand met afgodsdiens omdat die dinge van die wêreld so dikwels afgode word in ons harte.
 • Ons het afgode van Mag (smagting vir posisie, sukses en beheer)
 • Afgode van Aanvaarding (verwag dat mense ons diepste behoeftes sal ontmoet, terwyl dit slegs God self is wat dit kan vervul)
 • Afgode van Sekuriteit (waar ons ons hoop en vertroue stel in aardse dinge om ons te beskerm en voorsien)
 • En afgode van Gemaksug (waar ons uitermate liefde het vir plesier, gemak, aardse besittings en geld, ens.).
 • God se koninkryk kan nie kom waar ons afgode(van watter aard ookal) aanbid nie…

Om voor te bid

 • Bid dat God jou sal help om Hom eerste in jou lewe te stel.
 • Bid dat God ons as geloofsgemeenskap sal help om mekaar te wys op die afgode in ons lewens.
 • Bid dat ons ontvanklik sal wees vir hierdie teregwysing en sal streef daarna om dit reg te stel.
 • Bid dat God jou in die wêreld sal gebruik om Hom as koning te erken en so Sy koninkryk te laat kom.
 • Dank God dat Hy ons God is en bely voor Hom dat jy geen afgode wil hê nie.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram