Woensdag 24 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

“Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” (Mat 18:21-22‬)

Om oor te gesels:
Wanneer ons hierdie bede bid, vra ons God om vergifnis, maar ook die moed om ander te vergewe. Ons sukkel om ander mense te vergewe. Ons wil dat God ons vergewe, maar wil nie altyd ander vergewe nie.
Ons dink dat iemand wat nie jammer is oor wat hy of sy teen ons gedoen het nie, nie vergewe kan word nie. Ons word ook moeg om nog ‘n keer te vergewe.
Die Jode van daardie tyd het gedink dat jy net drie keer hoef te vergewe en dan nie meer nie. Petrus vra vir Jesus in Matteus 18 of sewe keer genoeg sal wees. Dit is meer as dubbel so veel. Jesus sê egter dat ons altyd moet vergewe, sonder om te tel (sewentig maal sewe keer).
Jesus vertel ’n gelykenis oor vergifnis. Iemand wat vergifnis ontvang het, moet dit ook gaan deel deur vergifnis vir ander te gee. Lees gerus Mat 18:21-35. Ons word aangemoedig om te vergewe.

  • Waarvoor wil jy vandag by die Here om vergifnis vra?
  • Vind jy dit moeilik om te kan vergewe?
  • Wie lê die Here op jou hart om nog ’n kans te gee en selfs te vergewe?

Gebed
Hemelse Vader, dit is vir my moeilik om te vergewe. Help my om die vergifnis wat ek by U kry ook te kan deel met die mense om my.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram