Woensdag 25 November

2 Kor 12:10

Na hierdie antwoord van die Here het hierdie doring in my vel skielik die krag in my lewe geword. Ek het ontdek dat swaarkry en swakhede deel van die Here se plan met my lewe is. Van toe af kon ek selfs spog oor hoe swaar dit met my gaan sodat Christus die enigste kragbron van my lewe kan wees. Weet julle, ek is glad nie meer omgekrap oor my swakhede en probleme nie. Wanneer mense my slegsê, wanneer ek mishandel word, wanneer ongelowiges my vervolg, of wanneer ek bang en benoud is omdat ek vir Christus werk, is ek doodtevrede. Want wanneer ek swak is, is ek juis sterk. My eie swakheid leer my om net op Christus se groot krag staat te maak. (Uit Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Richard Rohr sê dat ons geestelike lewe uit 2 fases bestaan. Die eerste fase is die “vestiging van kennis”.
 • En die tweede fase is die besef dat alles om God gaan en nie om ons nie en ons lewensdoel moet wees om God te eer.
 • Ons kan maklik so verstrengel raak in wat ons vir God moet/wil doen…
 • Hoe moet ek al die reëls gehoorsaam? Hoe moet ek reg optree om vir God aanvaarbaar te wees?
 • Hierdie manier van leef hou ons vas in die eerste fase van gelowig wees, waar dit gaan oor “my” kennis. Dit kan egter maak dat ek oordrewe kan begin werk en soek na hoe “ek” redding kan verdien deur goeie werke.
 • Die 2e fase van groei kom wanneer ek tot die besef kom dat ek reeds vir God goed genoeg is…
 • Hy red my uit genade.. ek hoef nie my redding te verdien nie.
 • Paulus ontdek dat hy juis in sy swakheid naby aan God kom.
 • Ons moet nie bly by kennis opbou en so dink ons kan vir onsself ‘n plek voor God verdien, deur ons kennis, of selfs mooi optrede nie.
 • Geestelike groei vra ons moet ons eie ek met sy onvolmaaktheid en foute raaksien en erken.
 • As ons ons eie swakhede en foute erken en aanvaar, ontdek en beleef ons God se genade wanneer Hy ons steeds red.
 • Meer maal besef of erken ons eers ons swakhede as ons struikel en val.
 • Om God daar in ons val te ontmoet en te beleef bring groei (soos Paulus vir God leer ken in sy swakheid)

Om oor te na dink:

 • Probeer jy nog vir God oortuig dat jy redding verdien deur jou kennis van sy Woord of jou “sondelose” lewe?
 • Of het jy al aanvaar dat jou redding alleen uit genade is.
 • God red ons voor ons dit kan verdien!
 • Niemand is te “sleg” vir God se reddende genade…ook nie jy nie.
 • Ons verlede bepaal nie ons verhouding met God nie, maar ons toekoms doen!

Gebed

 • Dankie Heer dat U my alleen uit genade red.
 • Dankie dat ek nooit te swak of sondig is vir U genade.
 • Help my om U hand en sorg in my lewe raak te sien elke dag.
  Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram